buildung

 

Denne musikken er bestilt av Høgskolen i Hedmark i forbindelse med at det ble reist et nytt bygg ved Avdeling for lærerutdanning, Hamar, i 2001-02. Ideen var å la et musikkstykke som vokste i takt med byggeprosessen være en form for utsmykning av nybygget. For en komponist som lenge hadde syslet med tanken om å lage et verk som bestod av byggeklosser som hadde hver sin estetiske identitet samtidig som de kunne settes sammen til ett større stykke, representerte dette en uimotståelig utfordring!

 

2001-02

 

Første modul ble komponert og framført til det symbolske spadetaket som markerte offisiell byggestart 23. april 2001. Det var et stykke computermusikk som fikk tittelen B&D – noe som kunne henspille på Bygge og Danne, men også på Black&Decker som via sine elektriske verktøy hadde levert en del av det lydlige råmaterialet til verket…

  b&d
 

Neste milepæl ble markert i forbindelse med mønsåskannen 25. oktober 2001. Her passet det å la husets indre fylles med klangen av fire cymbaler, plassert i rommets hjørner. Stykket fikk den betegnende tittelen Mønsås-canzona.

  mønsås-canzona
 

Siste del ble presentert under overdragelsen av bygget fra hovedentreprenøren NCC Bygg AS til Statsbygg 18. mars 2002. Komposisjonen var skrevet for to sangere/perkusjonister. Her får tittel (og tekst) tale for seg: Hva skoleeleven i Fredrikstad svarte da religionslæreren ville vite hva den gammeltestamentlige gud utbrøt idet han fikk se menneskenes dårskap ved Babels tårn.

  hva skoleeleven...
 

Ved den offisielle innvielsen av det nye Alf Prøysens hus 29. august 2002, ble så hele verket framført under ordspill-vignetten Buildung Musikk til en bygge- og danningsprosess.

  buildung
       
 

Buildung – Musikk til en bygge- og danningsprosess

Mønsås-canzona

Hva skoleeleven i Fredrikstad svarte da religionslæreren ville vite hva den gammeltestamentlige gud utbrøt idet han fikk se menneskenes dårskap ved Babels tårn

 

pdf

         
 

Spill lydeksempel

Buildung – Musikk til en bygge- og danningsprosess

B&D

Mønsås-canzona

Hva skoleeleven i Fredrikstad svarte da religionslæreren ville vite hva den gammeltestamentlige gud utbrøt idet han fikk se menneskenes dårskap ved Babels tårn

 

audio

           
 

   
 

   
           
 

Tilbake til forsiden

 

Return to front page