TOPPER ETTER HØYDE TOPPER ETTER PRIMÆRFAKTOR TOPPTURER ETTER HØYDEFORSKJELL NASJONALE OG REGIONALE TOPPUNKTER FJELLOMRÅDER UFORGLEMMELIG TINDERANGLING HVA ER EN TOPP?
STATISTIKK Vassfaret
LENKER
topp

VassfareT-ÅDALSFJELLENE


I streng forstand er Vassfaret en om lag tre mil lang skogs- og elvedal som munner ut i Hedalen i Valdres. Det er likevel blitt vanlig å bruke navnet som betegnelse på det større skogs- og fjellområdet som ligger mellom Hedalen, Ringerike og de nederste Hallingdalsbygdene. Forfatteren Mikkjel Fønhus har skildret det rike dyrelivet i Vassfaret.

Litt lenger sørøst, mellom Vassfaret, Soknedalen og Sperillen, ligger Ådalsfjellene med de to mindre fjellmassivene Vikerfjell og Høgfjell. Gyranfisen er den høyeste toppen i Vikerfjell og Ringerike, mens Høgfjell er det fjellområdet over 1000 m som ligger nærmest det sentrale Østlandsområdet.
 

topp h.o.h. område tidspunkt  
Sørbølfjellet
Høyeste topp i Vassfarfjellet
1285 Bogfjellene-Vassfaret 10.09.23 
Sørbølfjellet, NV-1
1277 Bogfjellene-Vassfaret 10.09.23 
Sørbølfjellet, NV-3
1263 Bogfjellene-Vassfaret 10.09.23 
Sørbølfjellet, NV-2
1262 Bogfjellene-Vassfaret 10.09.23 
Sørbølfjellet, Ø
1255 Bogfjellene-Vassfaret 10.09.23 
Ørneflag
Høyeste fjell i Sør-Aurdal
1243 Bogfjellene-Vassfaret 26.05.02  
Storrustefjell 1239 Bogfjellene-Vassfaret 26.05.02  
Sørbølfjellet, NV-5
1235 Bogfjellene-Vassfaret 10.09.23 
Sørbølfjellet, NV-4
1232 Bogfjellene-Vassfaret 10.09.23 
Gyranfisen
Høyeste topp i Vikerfjell og Ringerike
1127 Vikerfjell 22.09.12  
Kristnatten 1076 Turufjellet-Vassfaret 29.07.23 
Kristnatten, N-1
1038 Turufjellet-Vassfaret 29.07.23 
Kristnatten, N-2
1011 Turufjellet-Vassfaret 29.07.23 
Høgfjell
1010 Høgfjell 05.06.16 
Ettusenogfemmeterhøgda
1004 Høgfjell 05.06.16 
Høgfjell, NV
1000 Høgfjell 05.06.16 


Tilbake til forsiden