TOPPER ETTER HØYDE TOPPER ETTER PRIMÆRFAKTOR TOPPTURER ETTER HØYDEFORSKJELL NASJONALE OG REGIONALE TOPPUNKTER FJELLOMRÅDER UFORGLEMMELIG TINDERANGLING HVA ER EN TOPP?
STATISTIKK Uforglemmelig tinderangling
LENKER
topp

Under denne overskriften vil jeg legge noen referater fra toppturer og turprosjekter som har gjort såpass inntrykk og/eller krevd så mye innsats at jeg mener det kan finnes grunner til å dele dem med andre. Presentasjonene er sortert i følgende kategorier: Turbeskrivelser, bildeserier og fullførte prosjekter:

T u r b e s k r i v e l s e r
Fra fjord til VinnufjelL (2000)
Første gang over 3000 meter : Mount ChestER (2000)
Mount Temple : 'The Ultimate Scramble' (2000)
Gjevilvasskamman til fullE (2000)
"Som skutt opp av Østerdalsvidden står dette veldige trehoders troll..." (2000)
El Teide – Et alt for stort fjell for ei alt for lita øY (2000)
Rundtur i (Den gang) Norges minste nasjonalparK (1999)

B i l d e s e r i e r
ACONCAGUA (6962 m.o.h.) JANUAR 2015
STOK KANGRI (6153 m.o.h.) AUGUST 2014
KILIMANJARO (5895 m.o.h.) FEBRUAR 2013
ELBRUS (5642 m.o.h.) AUGUST 2013
MONT BLANC (4810 m.o.h.) JUNI 2015

F u l l f ø r t e  p r o s j e k t e r
ALLE HEDMARKS TOPPER (1998-2016)
OPPLANDS KOMMUNETOPPER (1976-2013)
45 HØYDEPUNKT I INNLANDET (1976-2016)
I TOPPSJIKTET AV AKERSHUS (OG OSLO) (1999-2012)
SAMTLIGE TOPPER OVER 500 METER I EIDSVOLL (1999-2021)
ALLE TOPPER OVER 1000 METER PÅ HEDMARKSVIDDA (1999-2016)
44+1 TOPPER OVER 500 METER I VANGSÅSEN OG LØTENFJELLET (1995-2022)
2000-METERTOPPENE I RONDANE (1998-2003)
NASJONSTOPPENE PÅ DE BRITISKE ØYER (1999-2008)

Tilbake til forsiden