professor dr.art.

 

Professor i musikkvitenskap, musikkpedagogikk og allmenn pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet, Institutt for kunstfag og kulturstudier, Campus Hamar.

 

 

Professor of Musicology, Music Education and General Education at the Inland Norway University of Applied SciencesDepartment of Arts and Cultural Studies, Campus Hamar.

 

 

 

Petter Dyndahl

 

Gjesteprofessor ved Lunds Universitet,
Musikhögskolan i Malmö, 2011-14.

Professor ved Universitetet i Oslo,
Institutt for musikkvitenskap, 2006-07.
 

  Visiting Professor at Lund University,
Malmö Academy of Music
, Sweden, 2011-14.

Professor at the University of Oslo,
Department of Musicology, 2006-07.

 

 

UTDANNING
EDUCATION
 

Dr.art. (2002) fra Det historisk-filosofiske fakultet,
Universitetet i Oslo.
Cand.philol. (1986) med hovedfag i musikkvitenskap fra Universitetet i Trondheim
(nå NTNU).
  Cand.mag. (1983) med fagkretsen musikkvitenskap, sosialpedagogikk, samt nordisk språk og litteratur, fra Universitetet i Trondheim.
 

 

Dr.art. [PhD] (2002) from the Faculty of Arts
at the University of Oslo.
Cand.philol. [MA] (1986) in Musicology from the University of Trondheim (now NTNU).
Cand.mag. [BA] (1983) in Musicology, Social Science of Education, and Scandinavian Literature and Linguistics, from the University of Trondheim.

 

 
 

FAG- OG FORSKNINGSINTERESSER

 

ACADEMIC AND RESEARCH INTERESTS

 
 

Vitenskapsteori, pedagogisk filosofi
og didaktisk grunnlagstenkning
 

Philosophy of Science, Education
and Didactics
 

Musikkpedagogikk
Music Education

Kultur- og utdanningssosiologi
Sociology of Culture and Education
 

Populærmusikk- og kulturstudier
 

Popular Music and Cultural Studies

 
 

Musikkteknologi og mediepedagogikk

 

 

Music Technology and Media Pedagogy
 
 

KOMPLETT cv

 

COMPLETE CV

 
 

VITENSKAPELIGE PUBLIKASJONER
 

 

Research Publications
 

 
 

Registrerte forskningsresultater i Cristin – Current Research Information SysTems In Norway.
 

 

Registered research results in Cristin – Current Research Information SysTems In Norway.
 

 
 

Leder for forskningsprosjektet DYNAMUS The social dynamics of musical upbringing and schooling in the Norwegian welfare state, finansiert av Norges Forskningsråds frie prosjektstøtte (FRIPRO-FRIHUMSAM), 2018-22.

  Project manager for the research project DYNAMUS The social dynamics of musical upbringing and schooling in the Norwegian welfare state, funded by The Research Council of Norway's funding scheme for independent projects (FRIPRO-FRIHUMSAM), 2018-22.
 
 
 

Leder for forskningsprosjektet Musical gentrification and socio-cultural diversities, finansiert av Norges Forskningsråds frie prosjektstøtte (FRIPRO), 2013-17.
 

  Project manager for the research project Musical gentrification and socio-cultural diversities, funded by The Research Council of Norway's funding scheme for independent projects (FRIPRO), 2013-17.
 
 

Leder for Høgskolen i Hedmarks ph.d.-program i profesjonsrettede lærerutdanningsfag, 2012-17.


Head of Hedmark University of Applied Sciences' PhD Programme in Teaching and Teacher Education, 2012-17.
 

Postadresse:

Høgskolen i Innlandet

Postboks 400

2418 Elverum

Telefon: 416 44 705

e-post: petter.dyndahl@inn.no

 

Postal address:

Inland Norway University of Applied Sciences

PO Box 400

NO-2418 Elverum, Norway

Phone: +47 416 44 705

e-mail: petter.dyndahl@inn.no

 
         
   

 

Tilbake til forsiden

 

 

Return to front page