k

Født i 1957. Oppvokst i Trondheim.

Bor i Eidsvoll, arbeider i Hamar.

En kone. Fire barn. Tre barnebarn.

  Born in 1957 and raised in Trondheim, Norway.
Living in Eidsvoll, working in Hamar.
One wife. Four children. Three grandchildren.
 
 

Interesser og aktiviteter:
Musikk, kultur og samfunnsspørsmål.
Kjærlighet, barn og friluftsliv.

  Interests and activities:
Music, culture, society.
Love, children, and outdoor activities.
 

Boligadresse:
Langslettvegen 7
2080 Eidsvoll

  Home address:
Langslettvegen 7
NO-2080 Eidsvoll, Norway
 

Telefon: 416 44 705
e-post:
petter.dyndahl@inn.no

  Phone: +47 416 44 705
e-mail:
petter.dyndahl@inn.no
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


Petter Dyndahl

   


Tilbake til forsiden

 


Return to front page