komponist

 

composer

 

from String Quartet no 3.2

 

Født i Trondheim på andre halvdel av femtitallet, og noe senere utdannet dr.art. fra Universitetet i Oslo. Nå til dags er jeg tilsatt som professor i musikkvitenskap, musikkpedagogikk og allmenn pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet.

  I was born during the late fifties, and did later on receive a PhD degree in musicology from the University of Oslo. Nowadays, I am Professor of Musicology, Music Education and General Education at the Inland Norway University of Applied Sciences in Hamar, Norway.  
 

Som komponist er jeg til en viss grad autodidakt. Ved siden av den historiske og analytiske innsikten som musikkvitenskapen formidler, har omfattende selvstudier i partiturer, lærebøker og faglitteratur innenfor sentrale estetiske retninger og komposisjonsprinsipper i det 20. århundre – med godt øre for tradisjonen fra dodekafoni og serialisme fram til vår tids computerassisterte teknikker – vært hovedtilnærmingen til mitt komposisjonsvirke. I forbindelse med den musikkvitenskapelige opplæringen har jeg imidlertid også studert orkestrering og arrangering med framtredende lærere som Gunnar Sønstevold og Bjørn Alterhaug. I tillegg har jeg deltatt på en rekke kurs og seminarer i komposisjon og komposisjonsteknikker, blant annet med Nils Henrik Asheim og Rolf Inge Godøy (ved NoTAM), Guus Janssen og Olav Anton Thommessen.

  As a composer I'm partly self-taught. I did approach composition via the analytic knowledge provided by musicology through comprehensive self-tuition in scores and literature associated to 20th century composition, from dodecaphony and serialism to computer music. As part of my musicological training, I studied orchestration and arranging under outstanding professors like Gunnar Sønstevold and Bjørn Alterhaug. I have also attended composition courses and master classes, including incidents directed by composers Nils Henrik Asheim and Rolf Inge Godøy (at NoTAM), Guus Janssen, and Olav Anton Thommessen.  
My list of works includes scores for solo instruments and chamber ensembles, orchestral, choral and vocal works, as well as computer music. I have received commissions from the Norwegian section of ISCM, the Nordlyd Festival, the Norwegian School Orchestra Association, the Norwegian chamber choir Collegium Vocale, and the Hedmark University College. Compostions of mine have been performed at the Stavanger Speculum and the Nordlyd Festival, and are broadcast on Norwegian and European Radio. My work is recorded on the CD Non-Solid Objects (Albedo ALBCD 009). Most scores are available from the Music Information Centre Norway, but my music has also been published by Red House Editions in Australia.
   

Verklisten omfatter musikk for soloinstrumenter, kammerensembler, orkester, kor og frittgående røster, samt computermusikk. Jeg har komponert bestillingsverker for Ny Musikk, Nordlyd-festivalen, Norsk Skoleorkesterforbund, kammerkoret Collegium Vocale og Høgskolen i Hedmark. Mine verk er framført under festivalene Stavanger Speculum og Nordlyd, samt i norsk og europeisk radio, og musikken er representert på CD'en Non-Solid Objects (Albedo ALBCD 009). Partiturer er i første rekke tilgjengelige fra Musikkinformasjonssenteret. Dessuten er min musikk publisert av Red House Editions, Australia.

     
   

Jeg er opptatt i Norsk Komponistforening. For øvrig har jeg innehatt diverse verv i musikklivet, blant annet som styremedlem i Norsk nettverk for Teknologi, Akustikk og Musikk NoTAM, Nasjonalt Fagråd for Musikk, Ny Musikks Komponistgruppe og Ny Musikk Hedmark. Jeg har også gitt ut en rekke forskningspublikasjoner.

  I have obtained membership of the Norwegian Society of Composers. I've also served as board member of several organizations and institutions within contemporary music of Norway, including the Norwegian network for Technology, Acoustics and Music – NoTAM, and the New Music Composers' Group. Moreover, I am author of a number of research publications.    

 

         

 

 

Kronologisk verkliste

 

Chronological List of Works

 

list of works

 

Orkestermusikk

 

Music for Orchestra

   
 

Større kammerensembler
(seks eller flere instrumenter)

 

Large Chamber Ensembles
(six or more instruments)

   
 

Mindre kammerensembler
(fem eller færre instrumenter)

 

Small Chamber Ensembles
(five or less instruments)

   
   

Soloinstrumenter

 

Solo Instruments

   
   

Kor

 

Choir

   
   

Vokalverk

 

Vocal Music

   
   

Elektroakustisk / Computermusikk

 

Electro Acoustics / Computer Music

   
   

Andre TONO-registrerte komposisjoner

 

Other Composistions
(copyrights protected by TONO)

   
             
   

Jeg kan kontaktes via petter.dyndahl@inn.no

 

Get in touch through petter.dyndahl@inn.no

   
             
   

Tilbake til forsiden

 

Return to front page