jeremiade

 

Korverket Jeremiade er en kommentar til den første av Th. Tallis' (d. 1585) Lamentations of Jeremiah. Ved hjelp av interpolasjonsteknikker føres stykket gradvis mellom – eller i retning av – musikalske sitater og avledninger fra dette verket.

 

1994

 

Tekstgrunnlaget er, som hos Tallis, fra Det gamle testamentes Klagesanger. I grunnteksten er disse bygd opp i sinnrike strukturer, hvor blant annet begynnelsesordets første bokstav i hvert vers til sammen danner det hebraiske alfabetet. I min komposisjon kan teksten knyttes til bokstavene H og J. De hebraiske og arabiske utgavene av dem benyttes sammen med annet materiale som har lydlig forbindelse (bokstavrim) med følgende stikkord:

   
 

Jerusalem

J

Johan    
 

Jeriko

J Jørgen    
 

Hebron

H Holst    
  Utvalget av bibelske tekststeder er foretatt blant vers fra Klagesangene som begynner med HE og IOD, og er – som også den inkluderte 'klagesangen' fra Jeremia 9, 1 – begrunnet i mine emosjonelle, politiske og historiske assosiasjoner overfor disse stikk-ordene.    
  Jeremiade er bestilt av Kammerkoret Collegium Vocale som en pendant til Tallis' 1st Lamentation of Jeremiah, og ble urframført i 1995 av koret under dirigent Thomas Caplin som en umiddelbar forlengelse av det historiske verket. Senere har de samme musikerne spilt inn komposisjonen, som er utgitt på New Music Composers' Group: Non-Solid Objects (Albedo ALBCD 009).    
       
 

   
       
 

Spill lydeksempel

Jeremiade for blandet kor

Collegium Vocale, dir. Thomas Caplin

 

audio

 

 

   
 

   
       
 

Tilbake til forsiden

 

Return to front page